• defoe updated ‚Malý Robinsonpred 2 roky, 5 mesiacov