• Jindřich Šimon Baar updated ‘Hanýžka a Martínek10 months, 3 weeks ago

    Příhody dvou vesnických dětí, autor vybral a shrnul do samostatného svazku určeného dětem. Kromě citového života dětí a přirozených lidských vztahů, upřímných a bezprostředních, zachytil autor i lidové prostředí a způsob života svého milovaného kraje, včetně starých zvyků a obyčejů.