Profile

Name

Združenie abstinentov Slovenska

About me

Združenie abstinentov Slovenska (ďalej len ZAS) je verejnoprospešným mimovládnym, nezávislým a nepolitickým zoskupením fyzických i právnických osôb, ktorým nie je ľahostajné negatívne pôsobenie drog na život a zdravie jednotlivca, ako aj na deštruktívne pôsobenie na celú našu spoločnosť. ZAS je riadnym členom Slovenskej humanitnej rady.

Lost Password

Združenie abstinentov Slovenska

Profile picture of Združenie abstinentov Slovenska

@abstinenti

active 1 year, 1 month ago