Vladař


Responses

Renesančný spis o modernom spôsobe vládnutia.