Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně


Responses

Text, ktorý chce napomôcť hlbšiemu pochopeniu smrti a zmŕtvychvstania pána Ježiša Krista.