Toleranční patent, jeho vznik a význam


Responses

Tolerančný patent je dokument, ktorý umožnil existenciu ďalších kresťanských vierovyznaní.