Protichůdci


Responses

Autor dáva zvíťaziť tomu, ktorý v súlade s duchom dejín pomáha orientovať svet na cestu pokroku.     


Related Post