Responses

Pomaturitná nadstavba na technickej škole. Pre niekoho nič zvláštneho a prevažne nuda na vyučovacích hodinách. No pre niekoho sa tu odohrajú situácie, ktoré ho ovplyvnia na celý život, avšak o ktorých sa nesmie s nikým podeliť. Školské lavice občas píšu príbehy, ktoré nikto nikdy nerozpráva. Tajné lásky a tajné stretnutia. No ale čo sa stane, ak je to stretnutie s profesorkou?! Ak dostanete odkaz alebo skôr požiadavku o výpomoc v kabinete? Vedel som, že takáto požiadavka sa neodmieta a prijal som ju na plný úväzok – počas celého vyučovania som si spravil pracovné voľno v kabinete matematiky...