Pozdě k ránu


Responses

Autor sa v týchto básňach snaží čitateľovi vsugerovať nejakú náladu.