Responses

Aké politické strany sú na Slovensku? Koľko ich je? Aké sú ich ciele? Najlepším spôsobom, ako si urobiť poriadok, je poznať všetky. Každého jedného poslanca, každý detail, vedieť všetko o všetkom. Táto kniha je krátkym a veľmi subjektívnym zhrnutím všetkých zaujímavých politických strán, ktoré majú možnosť prekonať 5% hranicu. Celá kniha by sa dala považovať za krátke blogové príspevky o štrnástich stranách. Okrem krátkeho a stručného popisu v knihe nájdete tiež niečo o fanúšikoch každej strane i to, čo je rovnako dôležité ako opis – s kým sa dokážu dohodnúť? Malým bonusom je mimoriadne subjektívne zhodnotenie každej strany tým najjednoduchším systémom. Od príjemnej jednotky po úplne nedostatočnú.