Responses

Švejk náhodou padne do ruského zajatia a vracia sa k svojej marškumpanii.