Pod skalami


Responses

Dej sa odohráva za vlády prvých Premyslovcov a v dobe pôsobenia Cyrila a Metoda.