Paničkou: Obraz z podhoří


Responses

Autor vykresluje venkovské jedince, kteří v touze po vyšším společenském postavení odchází do měst.