Responses

Báseň o 2116 osmislabičných verších vyjadřující představu šlechty o tom, jak by měl král vládnout.     


Related Post