Maroško študuje


Responses

Autor opisuje svoje študentské roky.