Dotyky s boľševizmom (Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 – 1941).


Responses

Publikácia predstavuje menej známu kapitolu dejín 20. storočia – osudy ukrajinských utečencov pred boľševickým režimom, pričom sa venuje aj otázke poznatkov o tomto režime počas druhej svetovej vojny na Slovensku.


     


Related Post