Chaloupka strýčka Toma: Kniha 1


Responses

Hrdinovia tohto románu reprezentujú černošský ľud utláčaný bielymi otrokármi. Tiež sú tu vykreslené aj protichodné povahy a názory otrokárov.     


Related Post