Boj pri Jelšave


Responses

Autor zobrazil v básni hrdinský zápas bojovníkov proti Turkom.