Tag: služby

Cesta za lepším rozhraní

Design služeb je stále ještě nová disciplína, ovšem je jí potřeba jako sůl. Každý den se setkáváme s problémy na rozhraní služeb, o němž je v knize řeč, ať už je to nepříjemný personál, nesmyslné papírování či nesrozumitelná webová aplikace. Jak ale autoři odhalují, za těmito často triviálními problémy stojí špatné nastavení systému, slabá motivace…