Profil

Meno

Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

O mně

Štúdium slovenčiny a francúzštiny absolvoval v roku 1973 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave diplomovou prácou J. C. Hronského Pisár Gráč (konzultant doc. J. Števček). V rokoch 1973 – 1976 pracoval v Kabinete literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre, potom v literárnej redakcii Čs. rozhlasu v Bratislave, 1977 – 1978 bol interným ašpirantom v Literárnovednom ústave SAV. V roku 1978 obhájil na FF UK rigoróznu prácu Literatúra – význam – mýtus.

Ztracené heslo

Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

Profilový obrázek Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

@mikula

Aktivní: před 5 roků, 4 měsíce