Dnešná škola – človek a príroda – júl 2018


Přidat hodnocení

V novom školskom roku pokračujeme s chémiou inovatívne v ôsmom ročníku. Bádateľská aktivita pre tematický celok Voda – Kolobeh vody