Humoristický román v ktorom autor spomína na svoje detstvo.     


Related Post