Balady a romance


Přidat hodnocení

Sbírka vydána v roce 1883 patří k nejvýznamnějším sbírkám 19.století. Klasických balad s tragickým koncem je ve sbírce málo. Je to dáno básníkovy optimismem a jeho humorem. Náměty básník čerpal z pověstí, historie, bible.