Štítek: Slovensko

Turčín Poničan

Děj se odehrává během tureckých nájezdů. Poturčenec si dovleče domů Slovenku jako chůvu na hlídání svého dítěte, špatně s ní zachází a nakonec zjišťuje, že je to jeho matka. Turka (původem Slováka) vzali ze Slovenska ještě dávno za prvních nájezdů. Když to zjistí, začne s ní zacházet lépe a přemlouvá ji aby zůstala v Turecku…



Tretia ríša a vznik Slovenského štátu. Dokumenty I.

Produkcia komentovaných prameňov patrí medzi jedny z najdôležitejších úloh každej historiografie. Slovensko je, žiaľ, v porovnaní so susednými štátmi vo všetkých kultúrno-historických ukazovateľoch pozadu. Hoci problematike vzniku Slovenského štátu a politike nacistického Nemecka boli venované viaceré práce, nejestvuje k tomuto relatívne krátkemu, zato však veľmi dynamickému obdobiu najnovších slovenských dejín žiadna edícia dokumentov, ktorá by…



Smrť Jánošíkova

Náš ľud vidí Jánošíka ako hrdinu, ktorý povstal z ľudu, bil krivdu a bojoval proti feudálom. 1.spev: Básnik opisuje hôrnych chlapcov, ktorí zapálili vatru na Kráľovej holi. Osobitnú pozornosť venuje ich vodcovi Jánošíkovi, ktorý výzorom a vlastnosťami zodpovedá ľudovej tradícii. Hôrni chlapci si voľne žijú na vrchoch slovenských lesov, ale ich spokojnosť je prerušená pretože…