Štítek: história

Obec Oravcov v Bratislave (História a súčasnosť)

V roku 2016 si Obec Oravcov v Bratislave pripomenula 25 rokov od oficiálnej registrácie na Ministerstve vnútra SR, hoci za sebou má minimálne 40 plesových sezón Plesu Oravcov a ešte predtým desiatky podujatí, ktoré realizovala ako neformálne zoskupenie oravských rodákov, ktorí odišli z rodného kraja a zakotvili v Bratislave. A aj o ich je publikácia,…Nepriatelia Ríma

Dnes sa Rímska ríša berie ako súčasť dejepisu. Z učebných materiálov sa môžeme dozvedieť o Ríme naozaj dosť. Rimania mali zaujímavú kultúru, efektívnu armádu a zanechali za sebou viac ako mestá a cesty. Rím ovplyvnil jazyky polovice planéty, vytvoril základy súčasného právneho systému a v podstate vybudoval Európu. Z malého mesta sa stala svetová ríša,…Fredegarova kronika

Fredegarova kronika alebo Kronika takzvaného Fredegara alebo (najmä spolu s rozšírením pridaným v roku 751 zriedkavo aj) Historia Francorum alebo Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV („Štyri knihy kroník takzvaného Fredegara scholastika“) je franská kronika spísaná v 7. storočí v Burgundsku. Má šesť častí.Ako Fredegarova kronika sa označuje od 16. storočia, aj keď je…Od baroka k postmoderne – Interpretačné sondy do slovenskej literatúry

Táto kniha nemá ambíciu byť čo aj rapsodickými dejinami slovenskej literatúry či aspoň istého jej úseku, aj keď názov možno podobné očakávanie vzbudzuje. Ide v nej predovšetkým o rad interpretačných sond do jednotlivých diel či do autorských súborov vo vyše dvestoročnom časovom rozpätí. Dôraz teda nie je na literárnej histórii, ale na interpretácii textu. Práve…