1.  Hans Christian Andersen sa narodil 2.4.1805 a zomrel vo veku 70 rokov 4.8.1875.
  2. Bol precitlivený, ctižiadostivý a márnivý.
  3. V roku 1833 podnikol cestu po Európe, a navštívil Paríž, Rím, Viedeň a Neapol.
  4. 8. mája 1835 vydal prvú zbierku rozprávok, ktorá obsahovala príbehy známe z jeho detstva aj vlastnú tvorbu.
  5. Má aj vlastný citát ktorý hovorí: Nie je krásnejších rozprávok, než sú tie, ktoré píše sám život.

Snáď vás týchto 5 zaujímavostí o Hansovi Christianovi Andersenovi zaujímali. Dúfame že vás toho veľa naučia.

odporučené1 odporúčania