Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Zrození tragedie

Zrod tragédie je kniha Friedricha Nietzscheho, ktorú vydal začiatkom roku 1872. Bolo to prvé Nietzscheho významné dielo, ktorým sa vtedy 27-ročný profesor filológie dištancoval od akademickej filológie.  Nietzsche rozvíja svoj kultúrny svetonázor zo štúdií gréckej kultúry, z lásky k hudbe a z ocenenia Schopenhauera a Wagnera. Prezentuje svoje teórie vzniku a úpadku gréckej tragédie, ako aj všeobecné kultúrno-filozofické a estetické úvahy, ktoré boli prijaté aj v 20. storočí. V knihe „je jasne zrejmá Wagnerova blízkosť“ .