Zpěvy páteční

Jedná sa o posmrtne vydanú zbierku básní. Väčšina básní má vlastenecký charakter, autor sa snaží básnickým obrazom zaujať stanovisko k situácii národného boja v 80. rokoch.