Zoznam duchovných darov

Bližšie sa zoznámime s darmi, ako kázanie, evanjelizácia, misia, apoštol, vyučovanie, povzbudenie, múdrosť, rozlišovanie a inými.