Život Beethovenův

Beethovenov život, ktorý nám poskytuje Romain Rolland, nepochádza z jeho predstavivosti, ale z jeho korešpondencie, ktorá nás približuje k skutočnému mužovi, akým Beethoven bol. Jeho dopisy si môžeme prečítať aj v prílohe. Kniha nebola napísaná pre vedu, ale ako pieseň o zranenej duši, o dusenej duši, ktorá vyráža dych, ktorá opäť stúpa a ďakuje svojmu Spasiteľovi.