Zde by měly kvést růže…

Veršované poviedky. Téma postavenia žien v spoločnosti, príbehy žien a ich neutešenej postavenie v spoločnosti, žena je bytosť citová, ale pasívne, je odsúdená žiť v nevyrovnanom manželstve.