Zákon násilí a zákon lásky

Hlavnou témou diel veľkého ruského spisovateľa bolo štúdium vnútorného sveta človeka, morálnych základov osobnosti. Trýznivé hľadanie zmyslu života, morálny ideál.