za svetlom

Zbierka je opäť plná emócií. Čitateľ v nej nájde snáď všetky. Od depresie, úzkosti a smútku až po humor, nádej a lásku. Básne v nej sú ako cesta v koži autora z temnoty podzemia do krajiny svetla. Hľadanie a túžba po láske sa v nej prelínajú a sú prítomné asi v každej z básní.