Windows Azure Iaas – Praktické návody použitia Windows Azure na testovanie a vývoj

Služby Windows Azure Virtual Machines a Virtual Network patriace do kategórie IaaS (infraštruktúra ako služba) umožňujú vytvárať v cloude infraštruktúru zloženú z virtuálnych serverov a sietí. Za pár minút a podľa vašich požiadaviek. V tejto e-knihe nájdete prakticky podané nosné témy Windows Azure IaaS, demonštrované na praktických príkladoch, ktorých námetom sú v praxi najčastejšie používané scenáre. Praktické postupy vás naučia, ako si vytvoriť v cloude infraštruktúru pre testovanie, vývoj a neskôr aj pre produkčnú prevádzku.