Walden aneb život v lesích

Ako sa dá žiť bez platenia daní a byť sebestačný ….