Vypravovaní o tom, jak se Ivan Ivanovič pohádal s Ivanem Nikiforovičem

Tento príbeh sa odohráva v bukolickom malom mestečku Mirgorod napísanom v štýle groteskného realistického stvárnenia postáv. Dvaja Ivanovia sú gentlemani, susedia a priatelia, pričom každý z nich je takmer opačný obraz toho druhého. Napríklad Ivan Ivanovič je vysoký a štíhly, zatiaľ čo Ivan Nikiforovič je nízky a tučný. Ivan Ivanovič a Ivan Nikiforovič sú najväčšími priateľmi - až do dňa, keď začnú ich bláznivé hádky, ktoré vyvrcholia najhoršími urážkami: „A ty, Ivan Ivanovič, si hus.“ Od tohto okamihu medzi nimi neprešlo viac ani slovíčko, pretože sa rozhodli pre riešenie svojich sporov na súde. Zdá sa však, že ide o súdny spor, ktorý bude trvať roky a roky.
    Knihy od toho istého autora

    vij gogol eknizky

    Vij