Vladař

Renesančný spis o modernom spôsobe vládnutia.