Vita Caroli (Vlastní životopis)


Odpovede

Zážitky z mládí, kdy žil Karel IV v cizině, a počátky pobytu v Čechách.        


Next