Visual Studio 2005 Team System

Visual Studio 2005 Team System slouží pro podporu celého životního cyklu vývoje – od návrhu specifikace po uvedení do provozu. Při vývoji v týmu anebo i při individuálním vývoji vám pomohou zvýšit produktivitu (a tím snížit náklady) a zvýšit předvídatelnost (a tím snížit rizika).