Velká kniha HER

Na 184 stranách nájdete hry všetkých možných predmetov – telocvik, biológia, matematika, zemepis a iné …