V zámku a v podzámčí

Tu je veľmi dobre popísaný vidiecky život chudobných ľudí. Proti sebe tu stoja svet zbohatlíkov, ktorí získali šľachtický titul a svet robotníkov. Boháči si cenia viac života svojho psa ako človeka, ktorý pre nich pracuje.