Hodnotenia a recenzie

Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Priemerné hodnotenie:
5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Zobrazujem 0 komentárov

Thanks for submitting your comment!

V jasku

Jánovi Hráškovi odpredali na verejnej dražbe chalupu i s príslušnosťami. Zostal so ženou i dorastajúcou dcérkou bez prístrešia a bez chleba, a čo bolo veľmi unižujúce a smutné, stalo sa to z väčšej čiastky jeho vlastnou vinou. Pra-covitý domkár upadol do zlej spoločnosti, počal vyhýbať chalupe a navštevovať Jonáša Ehrlicha (pri tomto poslednom neplatilo latinské porekadlo: nomen, omen), kasňa v dedinskej krčme pokryla sa naskore hnusnými hakybakmi heb-rejskými, ktorých valná čiastka platila jemu — a potom to išlo pekne-rúče dolu vodou, ako s každým sedliakom, ktorý dostane sa na židovskú kasňu a do driapov tohoto bohopustého úžerníckeho floku. Polyp na dne mora nemá toľko tykadiel a ciciakov, ako Žid spôsobov znivočiť celé rodiny. Phylloxera vastatrix fa- miliarum.
Hodnotenia a recenzie

Priemerné hodnotenie:
5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Zobrazujem 0 komentárov

Thanks for submitting your comment!