Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně

Text, ktorý chce napomôcť hlbšiemu pochopeniu smrti a zmŕtvychvstania pána Ježiša Krista.