Pridať hodnotenie

Ústavná liečba drogových závislostí je súborom psychoterapeutických, fyzických, kultúrnych a sociologických aktivít, ktoré nemožno presne vymedziť jednotlivými bodmi liečebného systému. Jedna aktivita sa tu prelína aj do ďalších troch, štyroch oblastí.