Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Úplná ucebnice mezinárodní reci dra. Esperanta

Mluvnice její jest velmi jednoducha a pravidelna, slovník obsahuje výrazy z důležitějších řečí evropských, a pravidla tvořby slov zmenšujou počet základních asi na 900. Pro svou důležitosť, snadnosť a libozvučnosť „la lingvo internacia“ nalezla hojně přívrženců, jichž počet denně vzrůstá.