Ultrazvuková charakteristika jazvy po cisárskom reze

Ultrazvuk je cennou vyšetrovacou metódou pri diagnosticko - terapeutickom menežmente týchto patologických stavov.
Autor: Erik Dosedla
Licencia: Creative Commons BY NC ND
Zdroj