Túlavá S06 E01 Spoiler Paradox

Spisovateľ zisťuje, že Erik sa mu už veľmi dlhý čas hral s myšlienkami. Erik mu však odhaľuje trpké tajomstvá o ich detstve a mladosti. Ako ich príbeh vlastne začal. Má to však jeden háčik, Erik je spútaný a z toho neplynie nič dobré. V dokumentoch je zabudnuté, kto to kontroloval, takže tu sú mená: Scythe a Juraj Špaček