Túlavá S05 E02 Vražedný rozhovor


Pridať hodnotenie

Alex, Frederi, Eliška, Michal a Andrej sa stávajú svädkamy zväčšujúceho sa počtu samovrážd. Niečo je nesprávne. Niečo je veľmi zle. Prídu na to čo?