Pridať hodnotenie

Pozorovanie chladného rozumu a žalostné poznámky srdca jedného člena smutnej generácie od okamihu, keď sa zavrel za ňou nerozumný systém vyučovania školského aj národného.