Tradice a řemesla

Z úspěšné akce Historie a tradice regionů ve Stračově, vznikla publikace jednotlivých řemesel, jejichž ukázky zde probíhaly.